Written by // Brugsforeningen

Published at 18. april 2019.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Gilleleje Brugsforening offentliggør hermed årsrapporten for regnskabsåret 2018. Du er velkommen til at downloade årsrapporten her.

 

GENERALFORSAMLING 

Der er ordinær generalforsamling tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 19:00 i Gilleleje Hallen. Dørene åbner kl. 18:15. Medbring gyldigt medlemkort, der skal fremvises ved indgangen. 

 

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning og orientering om 

fremtidsplaner.

3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens 

meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen er Gilleleje Brugsforening vært ved et traktement. Billetter kan købes i SuperBrugsen Gilleleje og SuperBrugsen Hornbæk mod forevisning af gyldigt medlemskort.