Written by // Brugsforeningen

Published at 30. april 2020.

Nyt fra Gilleleje Brugsforening

Foto: Jan Stephan ©

 

Gilleleje Brugsforening kommer ud med overskud på årsregnskabet 2019 – medlemstallet vokser – coronakrisen udsætter årets generalforsamling

 

Gilleleje Brugsforening A.m.b.a. skaber overskud i 2019

Resultatopgørelsen for 2019 udviser et driftsoverskud på 1,2 mio. kr. mod -2,4 mio. kr. i 2018. Kerneforretningen SuperBrugserne i Hornbæk og Gilleleje konsoliderer sig og bidrager sammen med FDB Møbler til årets positive resultat.

 

GB Online og de digitale aktiviteter Økovejen.dk, Klubvin.dk og Bagetid.dk har igen i 2019 haft underskud. Den manglende indfrielse af strategien har medført, at ledelsen i GB Online er fratrådt ved årets udgang, og organisationen er omstruktureret. Ledelses- og driftsansvaret er i stedet overgået til foreningens direktør, Lars Corfitzen.

 

”Resultatet er udtryk for en målrettet indsats for at konsolidere forretningen efter et par svære år”, siger bestyrelsesformand Lisbet Larsen og understreger, at bestyrelsen er tilfreds med resultatet, som også skal ses i lyset af, at konkurrencen på dagligvaremarkedet fortsat er meget presset. ”Vi forventer, at konsolideringen fortsætter i de kommende år, hvor vi ønsker at styrke vores likvide beredskab. Det er svært at sige noget om, hvad corona-krisen vil betyde for dagligvaremarkedet, men vi følger udviklingen nøje.”

 

”Vores ambition er, at SuperBrugserne i Hornbæk og Gilleleje fortsat skal være førende på fødevarekvalitet, bæredygtighed og lave priser til gavn for kunderne. I 2020 udvider vi sortimentet af lokalt producerede fødevarer i topkvalitet. Vi har i 128 år været en del af dagliglivet på Nordkysten, og det er derfor helt naturligt, at vi nu udvider samarbejdet med de lokale producenter og dermed gøre vejen fra jord til bord kortere”, siger Lars Corfitzen.

 

Kulturhuset i Kulturhavnen er en brugermæssig succes

Ud over kerneaktiviteterne er Brugsforeningen også engageret i Kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje. Huset er fortsat et meget populært samlingssted og tiltrækker årligt mere end 100.000 besøgende fra hele Nordkysten. Gilleleje Brugsforening har i lighed med tidligere år bidraget økonomisk til Fonden for Kulturhavn Gilleleje, der driver Kulturhuset. I 2019 overtog Brugsforeningens ejendomsselskab endvidere driften af Restaurant Bolværket, der havde udvist underskud. Indtil videre med et tilfredsstillende resultat.

 

Byggeriet af Kanalhusene er sat i gang

Den 3. og sidste etape af Kulturhavn Gilleleje er endelig gået i gang. Brugsforeningen ejer 25 procent af det selskab, der står bag byggeriet, der forventes at være indflytningsklar ved årsskiftet 2020/2021.

 

Medlemstallet sætter ny rekord – generalforsamlingen udsat på ubestemt tid

Medlemstallet til Gilleleje Brugsforening er nu oppe på 17.445, hvilket er lille ny rekord. Sidste år var tallet 17.305.

 

Årets generalforsamling plejer at være et tilløbsstykke, der samler mere end 500 deltagere til en festlig aften i Gilleleje Hallen. I år bliver det beklageligvis anderledes, idet regeringens forsamlingsforbud gør det umuligt at samles i de sædvanlige rammer. Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid.

 

Bestyrelsesformand Lisbet Larsen siger i den forbindelse: ”Det er med tungt hjerte, at vi i år for første gang i Brugsforeningens 128 år lange historie er nødt til at udsætte vores generalforsamling. Det er et af årets højdepunkter at se så mange medlemmer samlet i Gilleleje Hallen, hvor vi ud over selve generalforsamlingen har mulighed for at snakke sammen om stort og småt. Arrangementet inspirerer bestyrelse, daglig ledelse og alle medarbejderne til fortsat at drive og udvikle vores forretning med udgangspunkt i kunden. Lige nu er alt desværre så usikkert på grund af corona-situationen. Vi må derfor afvente regeringens udmeldinger i løbet af maj, og vender tilbage med flere informationer så hurtigt som muligt”.

 

 

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Lisbet Larsen, mobil: 2085 5570

Direktør Lars Corfitzen, mobil: 4058 1374

 

 

Fakta

Generalforsamling

Gilleleje Brugsforening A.m.b.a. udsætter sin ordinære generalforsamling som følge af corona-situationen.

Foreningens årsrapport er tilgængelig på gillelejebrugsforening.dk, hvor den kan downloades.

 

Bestyrelse

Lisbet Larsen (formand), Kim Bach (næstformand), Jørgen Wulff (sekretær), Susanne Gdaniec (medarbejderrepræsentant), Merete Jul Nielsen (medarbejderrepræsentant), Henrik Brundstedt (bestyrelsesmedlem), Michelle R. Christensen (bestyrelsesmedlem), Carsten Rønne (bestyrelsesmedlem) og Vivi Kjær (bestyrelsesmedlem). Jørgen Wulff genopstiller ikke.

Om Gilleleje Brugsforening A.m.b.a.
Gilleleje Brugsforening A.m.b.a. blev grundlagt i 1892 og har i dag 17.445 medlemmer. Brugsforeningen beskæftiger på årsplan 220-250 medarbejdere, svarende til 122 årsværk. Ud over SuperBrugsen Gilleleje, SuperBrugsen Hornbæk, FDB Møbler Gilleleje og OK Benzin Gilleleje driver foreningen blandt andet GB Online A/S og ejendomsselskabet EGB A/S. Foreningen har desuden været bygherre på Kulturhavn Gilleleje og bidrager fortsat til en del af driften.