Written by // Brugsforeningen

Published at 24. maj 2022.

Generalforsamling i Gilleleje Brugsforening tirsdag d. 24. maj 2022:
Kerneforretningerne leverer flotte resultater, men færdiggørelsen af Kanalhuset koster på bundlinjen

Kerneforretningerne SuperBrugsen Gilleleje og SuperBrugsen Hornbæk leverede flotte resultater til Gilleleje Brugsforening i 2021. Også andre af brugsforeningens egne og associerede butikker kom ud med pæne overskud. Alligevel ender årets resultat før skat på minus på 32,9 millioner kroner. Forklaringen herpå skal primært ses i lyset af realiseret tab på byggeriet af Kanalhuset samt nedskrivning af anlægsværdien i slutningen af året.

Kerneforretninger og foreningens andre butikker lever fuldt ud op til forventningerne
Vores kerneforretninger har fuldt ud levet op til vores forventninger, og det er vi meget tilfredse med, siger bestyrelsesformand Lisbet Larsen. De to butikker har i samarbejde med lokale producenter udvidet deres sortiment af lokalt producerede varer som grønt, kød, mejeriprodukter og vin. Dertil kommer det gode samarbejde med Thorup Bageri. Ligeledes er der god gang i møbelbutikken i Gilleleje, som udover de klassiske FBD Møbler har udvidet sit sortiment med bl.a. danske og nordiske møbeldesigns.
Helt generelt oplever vi, at kunderne tager godt imod de nye tilbud, som butikkerne har på hylderne. Ud over de to SuperBrugser og FDB Møbler Gilleleje driver foreningen også OK Benzin i Gilleleje samt GB Online. Alle disse aktiviteter gav tilsammen beskæftigelse til i gennemsnit godt 250 medarbejdere i aldersgruppen 15-80 år, fortæller hun.  

Færdiggørelsen af Kanalhuset udfordrer
Desværre har byggeriet af Kanalhuset været noget af en udfordring i slutfasen, erkender Lisbet Larsen. Hun lægger ikke skjul på, at bestyrelsen har været igennem nogle svære beslutninger i slutningen af 2021 på grund af byggeriet af Kanalhuset. Efter entreprenørens konkurs i 2020, skete det utænkelige, at den nye entreprenør også gik konkurs i 2021. Vi stod altså med to standsninger af byggeriet inden for ganske kort tid. I den situation overvejer man både den ene og den anden løsning.
Efter mange overvejelser besluttede bestyrelsen at fortsætte og færdiggøre byggeriet ud fra den økonomi, der var opgjort af projektets bygherrerådgiver, idet man blandt andet lagde stor vægt på det stadie byggeriet befandt sig på ved konkursen, samt hensynet til midtbyen i Gilleleje, køberne af de nye lejligheder og Ellen Marie Hjemmet. Desværre viste det sig efterfølgende, at den af bygherrerådgiveren udarbejdede opgørelse ikke var retvisende for, hvad det reelt kostede at færdiggøre byggeriet eller på hvilket stadie byggeriet var, og projektet blev herefter væsentligt fordyret. En af årsagerne til fordyrelsen af hele projektet skyldes bygherrerådgivers mangelfulde byggestyring og rådgivning i øvrigt. Dette faktum kunne bestyrelsen dog først konstatere i sommeren 2021 i forbindelse med at den nye entreprenør gik konkurs i 2021. Der verserer pt. en tvist med den tidligere bygherrerådgiver samt et par andre kreditorer ved forskellige retsinstanser.

Stærkt lokalsamfund
Det er nu mere end 13 år siden, at Gilleleje Brugsforening påbegyndte opførelsen af Kulturhavn Gilleleje. Med afslutningen af etape 3 er byggeriet fuldført. Kulturhuset og restaurant Bolværket var i 2021 igen ramt at perioder med nedlukning som følge af Covid-19. Brugsforeningen støtter derfor fortsat Fonden Kulturhavn Gilleleje økonomisk.
I 2021 blev Kulturhavn Gilleleje tilmed fremhævet i en regeringsrapport om stærke lokalsamfund som et eksempel på et alsidigt kultur- og forsamlingshus, der skaber værdi for det lokale bysamfund. Brugsforeningen blev i rapporten fremhævet som initiativtager til projektet.

Fremtiden
Gilleleje Brugsforening forventer et positivt resultat på omkring 2-3 millioner kroner i 2022.

Genvalg til bestyrelsen
Kim Bach, Michelle Runge Christensen, Ulrich Steen Jensen og Carsten Rønne blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Lisbet Larsen, mobil: 2085 5570.

Direktør Lars Corfitzen, mobil: 4058 1374.