Written by // Brugsforeningen

Published at 14. maj 2021.

Nyt fra Gilleleje Brugsforening                                                            

 

Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. sætter rekord i omsætning 

Årsregnskabet for 2020 udviser et resultat før skat på 6,5 mio. kr. Balancen viser en egenkapital på 106 mio. kr. Ledelsen finder, at det er et godt resultat. Kerneforretningen SuperBrugsen Gilleleje og SuperBrugsen Hornbæk har til fulde levet op til forventningerne til omsætning og indtjening. Ligeledes fik FDB Møbler i Gilleleje et forventet og pænt overskud.

 

Et år ud over det sædvanlige

Lisbet Larsen, bestyrelsesformand for Gilleleje Brugsforening siger: - 2020 blev på alle måder et år lidt ud over det sædvanlige. Corona-pandemien betød, at helt centrale dele af samfundet måtte lukke ned. Samtidig fik dagligvarebranchen en vigtig opgave med at holde de fysiske butikker åbne efter alle forskrifter. Derfor kan vi se tilbage på et år, hvor omkostningerne til lønninger, værnemidler, afskærmning og vagter m.v. er vokset. Men det ændrer ikke på, at vi har haft et rekordår, når det gælder omsætning.

Nedlukningen af samfundet ramte også Kulturhuset og Restaurant Bolværket, hvilket betyder, at Gilleleje Brugsforening kan se frem til igen i år at skulle understøtte Fonden Kulturhavn Gilleleje økonomisk.

 

Flere strategiske partnerskaber med lokale producenter

Direktør Lars Corfitzen siger: - Vi kan glæde os over, at det midt i et år præget af corona, alligevel har været muligt at styrke vores strategiske partnerskaber med en række lokale producenter af højkvalitets fødevarer som chokolade, fisk, frugt, grønt, honning, kød, mel og mælk. I efteråret kunne SuperBrugsen i Hornbæk byde velkommen til det lokale Thorups Bageri, og i begyndelsen af 2021 fulgte SuperBrugsen i Gilleleje trop. Dermed har vi fået endnu et højkvalitets tilbud til vores kunder, og det har de taget godt imod.

 

Omstrukturering af onlineaktiviteter

Ved årsskiftet 2019/2020 gennemførtes en omstrukturering af datterselskabet GB Onlines digitale aktiviteter. Virksomheden har igen i 2020 samlet set haft et underskud, men bestyrelsen og den daglige ledelse arbejder meget fokuseret på at indfri de strategiske forventninger, så selskabet senest ved udgangen af 2022 kan gå i 0.

 

Kanalhuset forsinket

Byggeriet af Kanalhuset, der efter planen skulle stå færdigbygget i 2020, blev desværre forsinket som følge af en konkurs hos totalentreprenøren. Byggeriet er igen i fuld gang, og forventes at være klar til indflytning til sommer.

 

Fremtiden

Foreningen forventer at fortsætte sin konsolidering og dermed at styrke sit likvide beredskab i de kommende år. I 2021 forventer man et positivt resultat på 3-4 mio. kr. I takt med udrulningen af vaccinerne er det forventningen, at forbrugsmønstret kommer til at ligne situationen før Corona. Det betyder samtidig, at detailmarkedet forventes at blive præget af forholdsvis hård konkurrence.

 

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Lisbet Larsen, mobil: 2085 5570.

Direktør Lars Corfitzen, mobil: 4058 1374.