Written by // Brugsforeningen

Published at 28. maj 2021.

Gilleleje Brugsforening sætter præg på Nordkysten 

Gilleleje Brugsforening holdt tirsdag aften en afdæmpet generalforsamling på Parkvej i Gilleleje. Det skete efter alle corona-forskrifter. Ledelsen krydser fingre for, at man til næste år får lov til at fejre Brugsforeningens 130 års fødselsdag med fest og farver.

 

250 medarbejdere i aldersgruppen 15-80 år

Nok vakte oplysningen om, at Gilleleje Brugsforening satte omsætningsrekord i 2020, glæde på generalforsamlingen tirsdag aften. Men oplysningen om, at Brugsforeningen beskæftiger 250 medarbejdere i aldersgruppen 15-80 år, tiltrak sig unægtelig også opmærksomhed. Den ældste medarbejder er netop fyldt 80, og hun sad såmænd ved kassen i SuperBrugsen Gilleleje samme aften, som generalforsamlingen fandt sted.

 

Vidtforgrenet forretning

Gilleleje Brugsforening er en vidtforgrenet virksomhed, der sætter sit præg på Nordkysten. Kerneforretningen består af SuperBrugsen Gilleleje, SuperBrugsen Hornbæk og FDB Møbler Gilleleje samt aktiviteter som GB Online, OK Benzin og Kulturhavn Gilleleje med driftsansvar for Restaurant Bolværket. Dertil kommer økonomiske engagementer i tre Brugsforeninger i Sorø, St. Heddinge og Ølsted. De tre sidste er en form for solidarisk forretningsstrategi, hvor Gilleleje Brugsforening er med til at sikre andre sjællandske Brugsers eksistens og samtidig skaber overskud på bundlinjen hos Brugsforeningen.

 

Forventer øget konkurrence

Bestyrelsesformand Lisbet Larsen lagde i sin beretning ikke skjul på, at hun forudser øget konkurrence på detailmarkedet i de kommende år. ”Vi kommer til at følge udviklingen nøje”, lovede hun og konstaterede med tilfredshed, at butikkernes udvalg af lokalt producerede kvalitetsvarer fra Nordkysten er vokset i det seneste år: ”Det strategiske samarbejde med lokale producenter er noget, vi er glade for og stolte af”, pointerede hun.

 

Bedste resultat i 5 år

Direktør Lars Corfitzen gennemgik årsregnskabet for 2020, der udviser et overskud før skat på 6,5 mio. kr., hvilket er det bedste resultat siden 2015: ”Resultatet kan tilskrives en positiv udvikling over hele linjen, men naturligvis bidrager SuperBrugsen Hornbæk og SuperBrugsen Gilleleje i særdeleshed til det gode resultat”, understregede han.

 

Sikker afstand 

I ’normale år’ tiltrækker generalforsamlingen omkring 500 deltagere, der samles omkring det store kolde bord i Gilleleje Hallen. I år fandt generalforsamlingen sted i Brugsforeningens lokaler på Parkvej i Gilleleje og blev afviklet efter myndighedernes regler for indendørs forsamlinger. Det betød blandt andet, at de knap 50 tilstedeværende sad på sikker afstand af hinanden og blot fik udleveret en flaske vand ved ankomsten. Forhåbentlig er situationen løsnet op til næste år. Der kan Gilleleje Brugsforening nemlig markere sin 130 års fødselsdag. 

 

Yderligere oplysninger 

Bestyrelsesformand Lisbet Larsen, mobil: 2085 5570.

Direktør Lars Corfitzen, mobil: 4058 1374.