Written by // Brugsforeningen

Published at 29. december 2019.

Gilleleje Brugsforening søger nyt medlem af bestyrelsen fra 2020

Foto: Jan Stephan ©

 

Er du vores nye bestyrelsesmedlem?

 • Ønsker du at være med til at beslutte strategien for én af landets absolut førende Brugsforeninger, der samtidig er én af Gribskov Kommunes store virksomheder?
 • Kan du tilslutte dig vores vision om at være den mest ansvarlige og idéskabende Brugsforening og bidrage til at udvikle lokalsamfundet, så det er attraktivt at leve i?
 • Kan du bakke op om vores kerneværdier om at have fokus i kunden, prioritere høj medarbejdertrivsel og være resultatorienteret?
 • Er du enig i, at Brugsforeningen skal udvise ansvarlighed over for lokalsamfundet, værdsætte selvstændighed og være en aktiv deltager i fællesskabet omkring Brugsbevægelsen i Danmark?
 • Har du et stort ønske om at bidrage til medlemspleje og at gøre en forskel lokalt i Nordsjællands smørhul?
 • Har du erhvervserfaring på et godt niveau – ved, hvordan man tænker på dels på ledelsesniveau og agerer i en virksomhed med flere forretningsområder ?
 • Har du forståelse for rollefordelingen mellem direkte ledelse og bestyrelsesarbejde?
 • Er du åben, dialogsøgende og fællesskabsorienteret?
 • Er du en ildsjæl – men samtidigt loyal?
 • Har du en stærk lyst til at indgå i et bestyrelsesarbejde, der konstant udfordrer dig på både tid og tanker? For en virksomhed, der konstant er i forandring? I et marked, der konstant forandres?
 • Så er du måske den rette kandidat til den plads i bestyrelsen for Gilleleje Brugsforening, der bliver ledig i 2020, når et af vores mangeårige bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller.

 

Kontakt

Hvis ovenstående har vakt din interesse, må du meget gerne skrive lidt om dig selv, og hvorfor du har lyst til at blive medlem af bestyrelsen for Gilleleje Brugsforening, til vores Bestyrelsesformand Lisbet Larsen, på denne mail lisbetlarsen@hotmail.com .

Afslutningsvis skal det nævnes at alle medlemmer af bestyrelsen vælges direkte, for 2 år ad gangen, på vores årlige generalforsamling i maj måned. 

Om Gilleleje Brugsforening

Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. har eksisteret siden 1892 og har i dag 17.500 medlemmer. Foreningen driver SuperBrugsen Gilleleje og SuperBrugsen Hornbæk samt FDB Møbler i Gilleleje, Restaurant Bolværket i Kulturhavn Gilleleje, en online virksomhed og et ejendomsselskab.Vi beskæftiger i alt ca.250 medarbejdere.