Written by // Brugsforeningen

Published at 20. april 2021.

Generalforsamling
Tirsdag 25. maj 2021 kl. 19.00 i Glassalen på Parkvej 1, 3250 Gilleleje. Indgang via glaspyramiden ved Bonderupvej. 

Gilleleje Brugsforenings indkalder til ordinær generalforsamling, jf. Brugsforeningens vedtægter. Disse kan læses på Brugsforeningens hjemmeside gillelejebrugsforening.dk.

Husk adgangskort og det store medlemskort. Selve adgangskortet afhentes i kiosken i SuperBrugsen Gilleleje og SuperBrugsen Hornbæk mod forevisning af gyldigt medlemskort. Det store medlemskort skal medbringes til generalforsamlingen.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså kan forslag indsendes til og med mandag 10. maj 2021.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
  3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Praktiske informationer: Generalforsamlingen er uden forplejning. Vi opfordrer til negativ test/coronapas (ikke et krav)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gilleleje Brugsforening A.m.b.a.