Written by // Brugsforeningen

Published at 8. april 2019.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gilleleje Brugsforening 2019

Gilleleje Brugsforening afholder tirsdag d. 7. maj 2019 ordinær generalforsamling. Det sker kl. 19:00 i Gilleleje Hallen. Dørene åbnes kl. 18:15.

 

DAGSORDEN
1.Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2.Bestyrelsens beretning og orientering om 
fremtidsplaner.
3.Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens 
meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.
4.Forslag fra bestyrelsen.
5.Indkomne forslag.
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.Eventuelt. 


Husk at forevise gyldigt medlemskort ved indgangen i Gilleleje Hallen.

Efter generalforsamlingen er Gilleleje Brugsforening vært ved et traktement.

Billet til traktementet kan købes for kr. 20,- i SuperBrugsen Gilleleje fra 21. marts og Hornbæk fra mandag 25.marts mod forevisning af gyldigt medlemskort.

 

- BESTYRELSEN GILLELEJE BRUGSFORENING