Written by // Brugsforeningen

Published at 30. december 2017.

Medlemsorientering, januar 2018

Gilleleje Brugsforening justerer den deklarerede dividendesats for året 2018 til 3%.

Brugsforeningens 16.500 medlemmer kan i 2018 se frem til en dividende på 3% plus 1% fra Coop Danmarks nye bonuskoncept.

 

Justeringen er en konsekvens af den generelle samfundsudvikling, der sætter marginalerne i branchen under pres samt voksende udgifter til Coop Danmarks IT-system. Tilsammen er disse faktorer med til at lægge et pres på omkostningsniveauet.

 

Markedet for dagligvarer er generelt præget af øget konkurrence, svag markedsudvikling, stigende nethandel samt øget efterspørgsel efter hurtige måltidsløsninger. Som en konsekvens heraf har Gilleleje Brugsforening i de seneste år foretaget langsigtede investeringer i nye online-løsninger gennem GB-Online og udviklet nye produkttilbud i form af det økologiske, digitale supermarked Økovejen.dk, Bagetid.dk med et kæmpe udvalg af bage- og kageudstyr og Klubvin.dk, der tilbyder gode vine til lave priser.

 

Gilleleje Brugsforening har derudover finansieret kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje med det formål at bidrage aktivt til lokalsamfundets kulturliv. Huset åbnede i december 2016 og har i 2017 haft mere end 500.000 besøgende

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gilleleje Brugsforening A.m.b.a.

Lisbet Larsen 
Bestyrelsesformand
              Lars Corfitzen
Direktør