Written by // Brugsforeningen

Published at 30. oktober 2017.

Pressemeddelse - 125 års Jubilæum

 

 

Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. fylder 125 år, og dét fejrer vi i SuperBrugsen i Gilleleje og Hornbæk, hvor medarbejderne står klar med en masse stærke tilbud til kunderne i dagene omkring selve jubilæumsdagen. Brugsforeningens historie er kædet tæt sammen med udviklingen af Gilleleje fra oprindeligt at være et aktivt fiskerleje med idylliske små stræder og fiskerhuse til nu at være en livlig handels-, turist- og fiskerby. Selvom Brugsforeningen i dag driver en vifte af forretninger og står bag etableringen af Kulturhavn Gilleleje er detailhandel og god kundekontakt stadig den vigtigste del af foreningens DNA.

 

Siden købmand Poul Petersen i 1892 overdrog sin butik til den nystiftede Gilleleje Brugsforening og blev foreningens første uddeler har ansvarlighed over for lokalsamfundet, og det at være en del af et større fællesskab, været vigtige værdier for foreningens medlemmer. Derfor er Brugsforeningens 125 årige historie også fortællingen om en brugsforening, der er innovativ og udvikler sig i takt med, at byen og omegnen forandrer sig.

 

I dag driver Brugsforeningen to topmoderne Superbrugser i henholdsvis Gilleleje og Hornbæk til glæde for tusindvis af kunder, der hvert år handler i butikkerne. Det gode samspil mellem et stort vareudvalg, høj service og tilfredse kunder er det naturlige omdrejningspunkt for Brugsforeningen, der oprindeligt begyndte i mere beskedne omgivelser på Hovedgaden i Gilleleje.

Ud over de to Superbrugser driver Brugsforeningen bl.a. møbelbutikken FDB Møbler med højkvalitetsmøbler og internetvirksomheden GB Online. Sidstnævnte skaber innovative løsninger på nettet og er en del af den nye bølge inden for butik og handel, hvor flere kunder end nogen sinde før vælger at handle dagligvarer med mere på nettet som supplement til de fysiske butikker. Brugsforeningen har i dag 16.500 medlemmer beskæftiger 240 medarbejdere, og er én af landets største og mest idéskabende brugsforeninger.

 

Brugsforeningens mangeårige lokale forankring er samtidig en vigtig del af forklaringen på, hvorfor man i 2008 tager initiativ til at skabe Kulturhavn Gilleleje som et kulturelt samlingssted for byen og Nordkysten. Sidste år åbnede det nye kulturhus som en del af Kulturhavn Gilleleje, og er allerede blevet et levende mødested for både fastboende og gæster fra hele Nordkysten. Kulturaktiviteterne drives af 200 frivillige gennem Fonden Kulturhavn Gilleleje, mens Brugsforeningen har trukket sig tilbage fra den daglige drift. Huset er åbent hver dag fra kl. 7 til kl. 22 og er med sine mange kulturtilbud med til at gøre Gilleleje til en levende by året rundt.

 

”Gilleleje Brugsforenings 125 års jubilæum er fortællingen om et ansvarligt og idéskabende fællesskab, der bygger på gode værdier om at have fokus i kunden, prioritere en høj medarbejdertrivsel og alligevel have fokus på de resultater, vi skaber sammen. Det er samtidig vigtigt for os fortsat at være en aktiv del af det lokale handels-, forenings- og kulturliv – sådan som vi nu har været i 125 år”, siger bestyrelsesformand Lisbet Larsen.

Du kan downloade Gilleleje Brugsforenings faktaark herunder