Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Gilleleje Brugsforening. Dvs. langsigtede strategier, investeringer, køb af ejendomme, virksomheder og ansættelse af direktør m.m.

Gilleleje Brugsforening ejes af medlemmerne. Medlemmer af bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, som normalt afholdes i Gilleleje-hallen i april. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Bestyrelsen i Gilleleje Brugsforening har i dag 9 medlemmer, heraf 2 medarbejderrepræsentanter. Foreningens direktør, Lars Corfitzen deltager i bestyrelsen dog uden stemmeret.