Siden 1892

 

Historien om en brugsforening begyndte i en købmandsbutik i 1892

Gilleleje Brugsforening har siden 1892 været en del af det lokale forretnings- og byliv. Det hele begyndte, da købmand Poul Petersen overdrog sin butik på Gilleleje Hovedgade til den nystiftede Gilleleje Brugsforening. Betingelsen var, at foreningen overtog hans varelager, og han blev uddeler i den nye brugsbutik.

Der gik imidlertid ikke lang tid, før lokalerne blev for små, og i 1895 stod en helt ny bygning klar med plads til både en større butik og uddelerens bolig. I de kommende år fortsatte brugsforeningens succes. I 1910 overtog Thorvald Poulsen stillingen som uddeler og fortsatte frem til 1956, sammen med den nyvalgte bestyrelsesformand sognefoged Lars Peter Petersen, arbejdet med at udvikle forening og butik.

 

Vækst op gennem 50’erne, 60’erne og 70’erne: Større by og større butik.

I 1956 blev Poul H. Petersen brugsuddeler. Han forblev i stillingen frem til 1990, og i den periode voksede butikkens omsætning i takt med byens udvikling og flere nye tilflyttere. 

Det var med Poul H. Petersen på posten, at Gilleleje Brugsforening udviklede sig fra en købmand til det, vi i dag kender som et supermarked. Der kom selvbetjening, og butikken blev moderniseret for at tilfredsstille kundernes nye indkøbsvaner.

Den største ændring kom i 1968, hvor brugsforeningen flyttede ind i en helt ny og meget større bygning på grunden ved Bonderupvej, hvor butikken også ligger i dag. Den nye bygning var på 1.000 kvadratmeter, heraf 550 kvadratmeter butiksareal, men allerede i 1974 måtte man tage en ny tilbygning i brug. Da var omsætningen vokset til omkring syv millioner kroner.

 

Butikkerne bliver større og mere moderne i 80’erne og 90’erne 

I slutningen af 1980’erne blev butikken udvidet og moderniseret igen blandt andet med en selvstændig slagterafdeling og bagerafdeling. De nye initiativer blev vel modtaget af kunderne, og ved 100 års jubilæet i 1992 var omsætningen steget til omkring 85 millioner kroner, medlemstallet var vokset til 7.500, og Gilleleje Brugsforening deltog aktivt i byens liv og udvikling.

I 1996 kom SuperBrugsen i Hornbæk til. Den fik følgeskab af Dagli ́Brugsen i Dronningmølle i 2010, som blev nedlagt i 2015 efter en beslutning i bestyrelsen. Det skete i respekt for økonomien i brugsforeningen. Alle medarbejdere fik mulighed for at fortsætte i lignende stillinger i enten SuperBrugsen Gilleleje eller SuperBrugsen Hornbæk.

 

Stadig butikker, men også nye forretningsområder efter år 2000

Detailhandel er en forudsætning for et aktivt byliv. Derfor må butikkerne og deres forretningsområder følge med udviklingen i det øvrige samfund. Det gælder også Brugsforeningen.

Siden årtusindeskiftet er der sket flere udvidelser af butikkerne SuperBrugsen i Gilleleje og SuperBrugsen i Hornbæk for at imødekomme kundernes forventninger til topmoderne butikker. Med sine butikker i Gilleleje og Hornbæk er foreningen således fortsat en vigtig del af livet i de to byer og betjener årligt titusindvis af kunder – både områdets faste indbyggere og de mange turister, der hvert år besøger Nordkystens populære feriebyer. 

Samtidig har Brugsforeningen udvidet med forskellige nye forretningsområder, der skal være med til at fremtidssikre Brugsforeningens drift og fastholde foreningen som en vigtig del af det lokale miljø. Blandt andet åbnede møbelbutikken FDB Møbler i 2015, der med sin centrale placering tæt ved Gilleleje Station betjener kunder i hele Nordsjælland.

Gilleleje Brugsforening amba driver i dag SuperBrugsen Gilleleje og SuperBrugsen  Hornbæk samt FDB Møbler i Gilleleje. Derudover driver Brugsforeningen en række datterselskaber, herunder blandt andet GB Online, et vinimportselskab, et ejendomsselskab og selskabet Kulturhavn Gilleleje A/S.

 

Utraditionelt ejerskab

Lidt utraditionelt har Gilleleje Brugsforening siden 2007 været med til at drive Brugsen i henholdsvis Sorø og Ølsted gennem Sorø Detail A/S og Ølsted Detail A/S. 

Lis Hansen, som på det tidspunkt var bestyrelsesformand i Gilleleje Brugsforening fortæller om det usædvanlige arrangement: ”Brugsen i Sorø måtte lukke til ærgrelse for lokalsamfundet, men så gik en række uddelere sammen om at drive butikken videre gennem selskabet Sorø Detail A/S. Det havde man ikke set før i Brugsbevægelsens historie, og FDB blev nødt til at ændre i sine vedtægter. Det samme skete lidt senere med Brugsen i Ølsted”. 

 

Dividende og lokal medlemsbonus

Allerede i 1893 var der blevet taget en beslutning om at udbetale et udbytte på to procent til foreningens medlemmer. En praksis der blev fastholdt i mange år, om end udbyttet eller dividenden over tid har været af svingende størrelse.

Gilleleje Brugsforening fortsatte med at udbetale dividende frem til 2019, hvor foreningen har introduceret en ny lokal medlemsbonus i stil med Coop Danmarks bonuskoncept, der har eksisteret siden 2010 i forskellige formater.

Princippet om at belønne foreningens medlemmer hver gang, de handler i Brugsforeningens butikker, gælder fortsat. Den nye lokale medlemsbonus går automatisk ind på den enkelte medlemskonto hver gang, man bruger sit medlemskort eller Coop App’en til at handle. Dette giver mulighed for at bruge sin lokalbonus løbende i stedet for at vente på at få udbetalt pengene én gang om året, som tilfældet var med dividenden.

 

Lokal opbakning og engagement

De to butikker i Gilleleje og Hornbæk er i dag solide forretninger, og foreningen fortsætter med at vokse. Omsætningen i butikkerne er på godt 300 millioner, og medlemstallet er cirka 17.000. Gilleleje Brugsforening er fortsat en central aktør i det lokale forretningsliv og en aktiv deltager i udviklingen af byen blandt andet gennem selskabet Kulturhavn Gilleleje.

 

Investeringer i fremtiden

Også Gilleleje Brugsforening mærker det øgede pres på indtjeningen som følge af den hårde konkurrence mellem supermarkederne. Derfor er der behov for at investere i fremtidens supermarked og dermed i digitale løsninger for at fremtidssikre foreningens omsætning. Derfor har man i de seneste 10 år foretaget store investeringer i udviklingen af nye forretningsområder i form af det økologiske online-supermarked Økovejen.dk og webshoppen Klubvin.dk.

Foreningen har desuden foretaget en kulturel investering i form af Kulturhavn Gilleleje, hvor man har været bygherre og fortsat bidrager til en del af driften.

 

Historien om Kulturhavn Gilleleje 

Hvad får en brugsforening til at gå i gang med et meget stort udviklingsprojekt, der ud over selve kulturhuset Kulturhavn Gilleleje også omfatter byggeri af butikker, boliger, en tandlæge, et lægehus samt et plejehjem?

Det hele begyndte med en nedlagt fjernvarmegrund midt i Gilleleje by, som kommunen gerne så grunden anvendt til noget, der både var fremtidssikret og kunne være attraktiv for både byens borgere og turister.

I 2008 gik Brugsforeningen i samarbejde med et arkitektfirma og andre rådgivere og inddrog forskellige af byens foreninger for at udvikle et projekt, der passede til byrådets forventninger om at binde byen sammen. I Brugsforeningens bestyrelse talte man om at etablere et kulturhus med plads til kulturaktiviteter, et bibliotek og en biograf – ud over de øvrige funktioner som butikker, boliger og sundheds- og plejeinstitutioner.

I slutningen af 2009 vedtog et enigt byråd at arbejde videre med byggeprojektet, der skulle fuldfinansieres af Gilleleje Brugsforening. Efter syv års arbejde og en finanskrise samt grundige diskussioner med byråd og borgere samt mange erfaringer klogere blev 1. etape af byggeriet indviet i 2015. Og i december 2016 kunne Kulturhavn Gilleleje åbne dørene til kulturhuset, hvor mere end 100 frivillige sørger for at fylde huset med kulturarrangementer inden for film, musik, kunstudstillinger, debatter og arrangementer for børn.

Med sin topmoderne biograf bestående af to sale, det utraditionelle bibliotek, spisestedet Bolværket, et udstillingsområde, et musikområde på Mezzaninen og en Kulturtrappe er Kulturhavn Gilleleje i dag et levende mødested midt i byen til glæde for hele nordkysten.

 

Formænd gennem tiden

 • 1892 Peter Petersen
 • 1893 Julius Svendsen
 • 1895 Chr. A. Carlsen
 • 1910 Nicolaj Hansen
 • 1910 Lars Peter Petersen
 • 1947 Knud E. Nemming
 • 1955 Erik Jensen
 • 1958 Knud Andersen
 • 1961 Oluf Petersen
 • 1977 Paul O. Nielsen
 • 1990 Jørgen Truelsen
 • 1994 Lis Hansen
 • 2016 Lisbet Larsen
"Brugsen i Sorø måtte lukke, men så̊ gik en række uddelere sammen om at drive butikken videre gennem selskabet Sorø Detail A/S. Det havde man ikke set før i Brugs-bevægelsens historie, så̊ man blev nødt til at ændre i FDBs vedtægter. Det samme skete lidt senere med Brugsen i Ølsted."

Uddelere gennem tiden

 • 1892 Poul Petersen
 • 1893 A. Christensen
 • 1910 Thorvald Poulsen
 • 1956 Poul H. Petersen
 • 1990 Erik Vrou
 • 2008 Lars Corfitzen