Vision / Værdigrundlag

Vision

Gilleleje Brugsforening er med fokus i kunden, medarbejderen og økonomien den mest ansvarlige og idéskabende Brugsforening. Vi bidrager til at udvikle lokalsamfundet, så det er attraktivt at leve i.

 

Værdigrundlag

Fokus i kunden
Vi er ambitiøse, når det gælder vareudvalg, service, kvalitet og evne til innovation.
Kundeloyalitet er en del af vores værdigrundlag.

 

Høj medarbejdertrivsel
Vi prioriterer faglighed, tryghed, trivsel, gensidig respekt, loyalitet og ordentlighed.
Medarbejderloyalitet er en del af vores værdigrundlag.

 

Vindermentalitet
Vi er proaktive og resultatorienterede og stræber altid efter at blive bedre.

 

Ansvarlighed
Vi udviser ansvarlighed overfor lokalsamfundet, klimaet, miljøet samt etikken.

 

Selvstændig
Vi værdsætter handlefrihed, viser ansvar og er stolte

 

Fællesskab
Vi er en del af Brugsbevægelsen, gennem fællesskabet høster vi fordele, viden og venskaber.