Written by Steen Boe Monefeldt

Published at 8. september 2020.

Er du det nye bestyrelsesmedlem i Fonden Kulturhavn Gilleleje?
Fonden Kulturhavn Gilleleje, som i samarbejde med 180 frivillige og én ansat driver et kulturhus i Gilleleje, søger et nyt bestyrelsesmedlem. Kulturhavnen er siden åbningen blevet til et skabende samlingspunkt for oplevelser, inspiration og fællesskaber.

Fonden Kulturhavn Gillelejes aktiviteter
Med udgangspunkt i kulturhuset er det Fonden Kulturhavn Gillelejes formål, at fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje. Fonden driver en biograf, har skiftende udstillinger samt tilbyder et bredt udvalg af koncerter, foredrag og andre kulturelle aktiviteter for både børn og voksne. Fonden Kulturhavn Gilleleje har et tæt samarbejde med de 2 øvrige aktører i huset, Restaurant Bolværket og Gilleleje Bibliotek.

Det bærende element er fællesskabet og sammenholdet blandt de frivillige, så samarbejdet omkring at udvælge, planlægge og afvikle aktiviteter giver inspiration og livsglæde til både de frivillige og til husets gæster.

Fonden Kulturhavn Gillelejes bestyrelse
Bestyrelsen i Fonden Kulturhavn Gilleleje består af 7 medlemmer:

4 udpeget af Gilleleje Brugsforening

1 udpeget af Gilleleje bibliotek/Gribskov kommune

1 valgt blandt de frivillige

1 valgt blandt de kulturelle foreninger i Gilleleje

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt eller udpeget for 2 år ad gangen, men da et af bestyrelsesmedlemmerne, som er udpeget af Gilleleje Brugsforening, ønsker at udtræde af bestyrelsen midt i en periode, vil du i første omgang blive udpeget frem til 30. juni 2021. Genudpegning kan finde sted, hvis begge parter ønsker det.

Det er en aktiv bestyrelse, der mødes ca. 1 gang om måneden og da Fonden kun har en ansat, forventes det, at du ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer løser forskellige opgaver imellem møderne.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Det nye bestyrelsesmedlems profil
Vi søger et bestyrelsesmedlem der:

  • Lader sig inspirere og motivere af at være en del af et fællesskab
  • Har stor aktiv interesse for kulturlivet
  • Vil være med til at skabe et inspirerende miljø for de mange frivillige
  • Kan se tingene fra et helikopterperspektiv 
  • Lægger vægt på klassisk bestyrelsesarbejde, så som strategi og økonomi
  • Kan bidrage til at udvide Fondens aktiviteter 
  • Selv har lyst til at bidrage aktivt med nogle timer hver uge

Kontakt
Yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejdet i Fonden Kulturhavn Gilleleje kan fås på www.kulturhavngilleleje.dk og ved at kontakte Fonden Kulturhavn Gillelejes bestyrelsesformand Michelle Runge Christensen på 30511390.

Hvis du er interesseret, så hører vi gerne fra dig inden 20.09.2020.

Ansøgning og CV sendes elektronisk til Gilleleje Brugsforenings bestyrelsesformand Lisbet Larsen lisbetlarsen@hotmail.com.