Written by Steen Boe Monefeldt

Published at 10. december 2019.

Første spadestik til Kanalhuset i Kulturhavn Gilleleje

Foto: Jan Stephan ©

 

Omkring 50 interesserede var mødt frem på denne råkolde tirsdag i december for at overvære  første spadestik på byggeriet af Kanalhuset, der er tredje og sidste etape af det ambitiøse projekt Kulturhavn Gilleleje. 

En stor milepæl er nået, konstaterede bygherren Lars Corfitzen fra Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. Projektet har været i gang i 10 år, og nok har der været nogle bump på vejen, men for Brugsforeningen har målet hele tiden været at understøtte en positiv udvikling af Gilleleje og Gribskov. Med Kanalhuset er ringen sluttet, sagde Lars Corfitzen og takkede kommune og rådgivere for et godt samarbejde. 

Kulturhavn Gilleleje er en central del af Gribskov Kommunes samlede vision for Gilleleje bymidte, understregede byrådsmedlem Morten Jørgensen, der glædede sig over, at Kulturhavnens mange aktiviteter allerede sætter sit præg på byens liv.  

Projektteamet var repræsenteret med totalentreprenøren ISCO A/S ved direktør Mads Tolderlund, arkitekt Kim Skovhus fra Norconsult A/S samt projektudvikler og bygherrerådgiver Michael Nyboe fra Kuben Management A/S. Den lokale forankring er vigtig, betonede de. Det gælder i brugen af materiale og i hele byggeriets arkitektoniske udtryk.  

Kanalhuset kommer til at rumme 20 ejerlejligheder på 1. og 2. sal, erhverv i stueetagen samt 10 nye enheder til Ellen Mariehjemmet. Ejendomsmægler Alice Lotinga fra Danbolig kunne glæde sig over, at der allerede er mange interesserede købere. 

Projektudvikler Michael Nyboe bandt hele arrangementet sammen og inviterede alle fremmødte på æbleskiver og glögg fra restaurant Bolværket. Som et minde om dagen fik alle tilbudt et lille glas med jord fra det første spadestik.

Byggeriet af Kulturhavn Gilleleje er sat i gang på initiativ af Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. og udviklet i samarbejde med Gribskov Kommune. Kulturhavnen består af et miks af boliger, erhverv samt et Kulturhus med bibliotek, biograf, udstillingsrum, cafe og restaurant. 

 

Kontakt

Projektudvikler Michael Nyboe, Kuben Management A/S; mail min@kubenman.dk , mobil 20336480.