Written by // Brugsforeningen

Published at 27. december 2018.

Gilleleje Brugsforening indfører lokal medlemsbonus fra 2019

”Bestyrelsen har, efter flere års varsel på den årlige generalforsamling, besluttet at 2018 bliver sidste år foreningen giver dividende. Fra 2019 indfører vi i stedet en lokal medlemsbonus, der først og fremmest er både enklere, mere fleksibel og billigere at administrere, og samtidig ikke udfordrer medarbejdernes sikkerhed, ved at ligge inde med store kontantbeholdninger”, siger formanden for Gilleleje Brugsforening Lisbet Larsen, der regner med, at foreningens godt 17.000 medlemmer vil have fuld forståelse for dette tiltag.

 

”Rent faktuelt betyder det, at vores medlemmer får udbetalt den sidste dividende for 2018 i forbindelse med generalforsamlingen i 2019, og at al skiltning omkring dividende nedtages fra butikkernes facader ultimo 2018 / primo 2019” fortsætter Lisbet Larsen.

 

Den nye ordning giver medlemmerne mulighed for at bruge deres lokalbonus løbende.

Dermed behøver man ikke vente på, at få pengene udbetalt én gang om året, sådan som tilfældet er med dividenden: ”Princippet om at belønne vores medlemmer hver gang, de handler i Brugsforeningens butikker i Gilleleje og Hornbæk, gælder fortsat. Men medlemmerne må desværre også indstille sig på, at den bonus, vi kommer til at udbetale i de kommende år, næppe bliver på niveau med de foregående års dividende”, siger direktør i Gilleleje Brugsforening Lars Corfitzen.

 

Gilleleje Brugsforening mærker det øgede pres, der er på indtjeningen, som følge af den hårde konkurrence mellem supermarkederne. Situationen presser priserne på dagligvarer i bund: ”Selvom vores butikker i Gilleleje og Hornbæk har en god omsætning, er der alligevel behov for at investere i fremtidens supermarked, og dermed i nye digitale løsninger, hvis vi skal fremtidssikre foreningens omsætning. Vi er nødt til at sænke vores omkostninger, og det vil formentlig også få konsekvenser for størrelsen af medlemsbonussen. Samtidig har vores grossist, COOP Danmark, i de kommende år store IT-investeringer, og dem kommer vi også til at være med til at bære vores del af”, siger Lisbet Larsen.

 

Endelig har Gilleleje Brugsforening  gennem de seneste 10 år foretaget store investeringer, blandt andet i Kulturhavn Gilleleje, der blev indviet i 2016. Ud over at være bygherre på projektet, bidrager Brugsforeningen fortsat til driften. Dét har man en forventning om, også vil være tilfældet i nogle år fremover: ”Kulturhavnen er blevet et vigtigt samlingssted for Gilleleje by og opland, ligesom vi i sin tid drømte om. De mange frivillige gør en stor indsats for at fylde huset med aktiviteter til glæde for de mange gæster. Men desværre tager det længere tid at få økonomien i en fornuftig balance, end forventet. Det koster på egenkapitalen i disse år og øger vores behov for konsolidering”, understreger Lisbet Larsen.

 

Fakta:
Gilleleje Brugsforening blev grundlag i 1892. Foreningen har i dag godt 17.000 medlemmer og en årsomsætning omkring 300 millioner kroner. Ud over SuperBrugsen Gilleleje, SuperBrugsen Hornbæk, FDB Møbler Gilleleje og OK Benzin Gilleleje driver foreningen også GB Online, det økologiske online-supermarked Økovejen, webshoppen Bagetid.dk, webshoppen Klubvin.dk. Foreningen har desuden været bygherre på Kulturhavn Gilleleje og bidrager fortsat til en del af driften.

 

Yderligere information:

Bestyrelsesformand Lisbet Larsen, mob.: 2085 5570

Direktør Lars Corfitzen, mob.: 4058 1374