Written by // Brugsforeningen

Published at 1. maj 2018.

Rekordomsætning i Gilleleje Brugsforening, men særlige udgifter påvirker årets resultat negativt

Gilleleje Brugsforening holder ordinær generalforsamling den 15. maj 2018 kl. 19 i Gilleleje Hallen. Her vil bestyrelsen aflægge beretning og fremtidsplaner, og på dagsordenen står endvidere godkendelse af årsrapport samt valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. Årets dividende bliver på 3 procent plus 1 procent fra Coops nye bonuskoncept. Årsrapporten er på forhånd indstillet til godkendelse af bestyrelsen.

 

Resultatopgørelsen for hele 2017 udviser et negativt resultat på -1,1 mio. kr. mod et overskud på 3 mio. kr. i 2016. Bestyrelsen er ikke tilfreds med dette resultat, men anser det for acceptabelt under de givne omstændigheder, der bl.a. er præget af stigende omkostninger til Coop samt et generelt presset marked for dagligvarer. Hertil kommer investeringer i nye forretningsområder, der samlet set øger aktivitetsniveauet. Dette har til formål at øge omsætningen på længere sigt og herigennem imødekomme nye forbrugsmønstre og dermed sikre det fremtidige forretningsgrundlaget.

De stigende omkostninger til Coop består bl.a. af udgifter til investering i et nyt centralt edb-system samt en verserende bi-måler el-sag med SKAT. Endvidere har Gilleleje Brugsforening været kraftigt udfordret af Coop Danmarks manglende evne til at håndtere de selvstændige brugsforeningers bogføring og lønadministration.

Markedet for dagligvarer er generelt præget af øget konkurrence, svag markedsudvikling, stigende nethandel samt efterspørgsel efter hurtige måltidsløsninger. Derfor har vi i de senere år investeret i nye online-løsninger gennem GB-Online og udviklet nye tilbud som det digitale supermarked Økovejen.dk, Bagetid,dk med et kæmpe udvalg af bage- og kageudstyr samt Klubvin.dk, der tilbyder gode vine til lave priser. Endvidere har brugsforeningen også i 2017 ydet driftstilskud til kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje med det formål at bidrage aktivt til lokalsamfundets kulturliv. Huset har siden åbningen i december 2016 haft mere end 600.000 besøgende.

 

Yderligere oplysninger

Direktør Lars Corfitzen, Gilleleje Brugsforening, mobil: 40 58 13 74.